Miniräknaren


Project: Miniräknare
Author: Anders Dagbro

Du kan räkna med decimaler men måste använda punkt istället för komma.